St. Mary Catholic Schools

Nov
2
Thu
SMCHS 7th Grade Visit Day @ St. Mary Catholic High School
Nov 2 @ 12:00 am
SMCMS 5th Grade Visit Day @ St. Mary Catholic Middle School
Nov 2 @ 12:00 am
Nov
6
Mon
SMCHS Shadow Day @ St. Mary Catholic High School
Nov 6 all-day
SMCMS Shadow Day @ St. Mary Catholic Middle School
Nov 6 all-day
Nov
7
Tue
SMCHS Shadow Day @ St. Mary Catholic High School
Nov 7 all-day
SMCMS Shadow Day @ St. Mary Catholic Middle School
Nov 7 all-day
Nov
13
Mon
SMCHS Shadow Day @ St. Mary Catholic High School
Nov 13 all-day
SMCMS Shadow Day @ St. Mary Catholic Middle School
Nov 13 all-day
Nov
15
Wed
SMCHS Shadow Day @ St. Mary Catholic High School
Nov 15 all-day
SMCMS Shadow Day @ St. Mary Catholic Middle School
Nov 15 all-day